خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,450,000 ریال

شبیه سازی الگوریتم اجتناب از بن بست Banker

خرید
جزئیات قیمت فایل: 2,900,000 ریال
شبیه سازی سیستم خودپرداز بانک

پروژه سیستم خودپرداز بانک با شبیه ساز CPNTOOLS