توضیحات فایل

کتاب ۹۱۰ واژه انگلیسی که باید بدانیم همراه با ترجمه نوشته آقای محمدعلی باباپور که رایجترین کلمات انگلیسی به همراه معانی مختلف آنها در این فایل گنجانده شده است.

۲۲ صفحه

20,000 ریال – خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته