توضیحات فایل

۱۰ عادت روزانه انسان های موفق را بخوانید و در زندگی روزمره خود آنها را عملی سازید تا کم کم تبدیل به عادات روزانه شما گردند.

۱۲ صفحه

نویسنده: استیون هال
مترجم: اکبر بنابیان

200,000 ریال – خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته