توضیحات فایل

این کتاب شامل ۲۸۹ صفحه گردآوری شده می باشد . در این کتاب زیر نمونه ای از مطالب هستند .

زنده ماندن در شرایط سخت

زنده ماندن در شرایط سخت

چادر زدن در طبیعت وحشی بدون امکانات

ساخت کبریت ضدآب

ساخت توالت صحرایی

مبارزه به حشرات و حیوانات وحشی

جهت یابی

نجات جان انسان ها

عبور از معابر سخت

شکار حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان

ساخت وسایل شکار و …

50,000 ریال – خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته