توضیحات فایل

Composable Coloured Petri Nets with Protocol Modeling Semantics

Ella Roubtsova and Ashley McNeile
Open University of the Netherlands, [email protected]
Metamaxim Ltd, UK, [email protected]
Abstract.
We define a modeling language based on combining Coloured
Petri Nets with Protocol Modeling semantics. This language combines
the expressive power of Coloured Petri Nets in describing behavior with
the ability provided by Protocol Modeling to compose partial behavioral
descriptions. The resultant language can be considered as a domain specific
Coloured Petri Net based language for deterministic and constantly
evolving systems.
We show that the composition used in Protocol Modeling guarantees
preservation of the behavior of composed parts, and hence supports local
reasoning about the behavior of the whole based on examination of the
composed parts. We present the proof of this key property in this paper.
We describe the modi¯cations required to conventional Coloured Petri
Net semantics to incorporate Protocol Modeling ideas, and show that
they are minimal. The advantages of incorporating Protocol Modeling
semantics are signi¯cant and promise to improve the usability and practicality
of Petri Net based modeling. We illustrate these advantages using
examples.
Keywords: concerns, modeling, Coloured Petri Nets, Protocol Modeling,
CSP composition, observational consistency, local reasoning.

 

چکیده مقاله:

مدل ارائه شده ترکیبی از پروتکل مدل سازی معنایی با پترنت رنگی برای تعریف یک مدل که مبتنی بر زبان است می باشد. در این مقاله دو مدل در دو بخش کلی ارائه شده که مدل اول مدلی از عملیات بانکی می باشد که در آن بعد از باز و فعال کردن اکانت برای هر شماره حساب می توان در آن حساب عملیات واریز و برداشت را انجام داد و با لاگ کردن، عملیات را با هر فعالیت ثبت کرد، در مدل دوم ارائه شده، اکانت را با بخش ورود و امنیت در نظر می گیریم و علاوه بر آن عمیلات انجام شده را نیز مشخص می کنیم که در اینجا برای مثال کار ثبت فیش به عنوان Initial marking برای place ها در نظر گرفته شده است، در این مدل عملیات log in  شدن به مدل یا Logout  شدن نشان داده شده و بسته شدن و اعمال تنظیمات برای رویدادها نیز مشخص گردیده است. این مدل با توجه به مقاله ی ارائه شده پیاده سازی شده و قسمت های امنیتی مختلفی با مدل ها ترکیب گشته و به صورت سلسله مراتبی دسته بندی شده است.

 

این مقاله را می توانید از لینک دریافت کنید. فایل حاوی پیاده سازی کامل مقاله فوق می باشد. 

 

 

2,650,000 ریال – خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته