توضیحات فایل

شبیه سازی حالات پردازش ها به صورت ساده در CpnTools

پردازش:به برنامه های در حال اجرا که قسمتی از ان در حافظه ی اصلی قرار گرفته باشد ،پردازش می گویند.
حالت هایی که یک پردازشگر می تواند به خود بگیرد:

حالت Running :

مهم ترین و ایده ال ترین وظیفه ای که یک پروسه می تواند داشته باشد.پروسه ای که در حال اجرا است ،حداقل یک دستورالعمل ان در Register قرار گرفته باشد.حداکثر به تعداد پردازنده ها پروسه های در حال اجرا داریم و حداقل پروسه های در حال اجرا در هر لحظه صفر می باشد.

حالت Ready :

هیچ پروسه ای اجازه ی ورود به وضعیت Running را ندارد ، مگر اینکه قبلا به حالت Ready رفته باشد.
البته صف Ready کاملا معنی صف را ندارد. چون الگوریتم های متفاوتی برای انتخاب پروسه ها از حالت Ready به Running وجود دارد.پروسه ای به حالت Running می رود که هیچ مشکلی برای اجرا نداشته باشد.

حالت Despatch :

یعنی انتخاب پروسه از حالت Ready به Running . این عمل توسط سخت افزاری به نام Despatcher انجام می شود.این پروسه براساس الگوریتم هایی که کار می کند پروسه را از حالت Ready به Running می برد.

Time Run Out :

اگر پروسه ای در وضعیت اجرا قرار گرفت ، باید در طی مدتی که مشخص شده است، اجرایش تمام شود.اگر اجرای پروسه در این زمان به اتمام نرسید ،پروسه از حالت Running به Ready می رود تا یک قاچ زمانی دیگر به ان اختصاص داده شود.

حالت Blocked :

ممکن است پروسه ای در حال اجرا باشد و مشکل زمانی هم نداشته باشد ،فقط نیاز به منبع داشته باشد و این منبع در اختیار پروسه های دیگر باشد.در این حالت پروسه از حالت Running به Blocked می رود.این پروسه در حالت Blocked می ماند تا زمانی که مشکل ان برطرف شود..وقتی مشکل پروسه برطرف شد ،پروسه از حالت Blocked به Ready می رود.

حالت Suspend Ready :

زمانی وجود دارد که پروسه ی در حال اجرا هیچ مشکلی اعم از مشکل زمانی و منبع نداشته باشد و اینکه سیستم عامل نیاز بداند که پروسه را تعلیق کند.این عمل زمانی انجام می شود که پروسه ای در حالت Running باشد که این پروسه براساس الگوریتم خاصی اجرا می شود و تمام منابع سیستم در اختیار این پروسه قرار دارد و پروسه های خیلی کوچکتر از این پروسه در صف Ready باشند و نیاز به منبع های در اختیار پروسه ی در حالت Running داشته باشد. اگر پروسه به Loop افتاده باشد سیستم عامل پروسه را به Suspend می فرستد.

حالت Suspend Blocked :

ممکن است پروسه هایی که در حالت Blocked قرار دارند و نیاز به منبع دارند ،سیستم عامل تشخیص دهد که این پروسه ها به حالت تعلیق روند تا اگر مشکل منبع برطرف شد باز هم مشکل تعلیق داشته باشد.یعنی اینکه سیستم عامل اجازه ی اجرا را به انها ندهد.

منبع: سایت راسخون

1,170,000 ریال – خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته