توضیحات فایل

شبیه سازی الگوریتم Conflict serializability

برای آموزش مفهوم Serializability می توانید از این لینک استفاده کنید.

 

خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته