توضیحات فایل

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر ارزیابی معماری نرم افزار با استفاده از شبکه های پتری رنگی فازی 

دانلود صفحات زوج پایان نامه

 

 

1,800,000 ریال – خرید
پسوند فایل pdf
انتخاب دسته