توضیحات فایل

موضوع

داده کاوی روی اطلاعات موسسه آموزش عالی غیر دولتی ، غیر انتفاعی ارومیه

صورت مسئله

۱- ما داده های مریوط به یک موسسه دانشگاهی را موردکاوش قرار می دهیم و یک مدل برای پیش بینی احتمال موفقیت دانشجو  در یک واحد درسی براساس جنسیت ، معدل کل دانشجو ، رشته تحصیلی و استادی که انتخاب میکند ، تولید می کنیم.

هدف مسئله

تعیین میزان قابلیت و توانایی دانشجو با استناد به  اطلاعات موجود قبلی

نرم افزارهای استفاده شده

Microsoft excel , Orange

———————

مقدمه

مفهوم داده کاوی :

  1. داده کاوی یا به تعبیر دیگر کشف دانش در پایگاه داد ه ها، استخراج غیربدیهی اطلاعات بالقوه مفید از روی داده هایی است که قبلاً، ناشناخته ماند ه اند . این مطلب برخی از رو ش های فنی مانند خوشه بندی، خلاصه سازی داده ها، فراگیری قاعده های رده بندی، یافتن ارتباط شبکه ها، تحلیل تغییرات و کشف بی قاعدگی را شامل می شود.
  2. داده کاوی در حقیقت کشف ساختارهای جالب توجه، غیرمنتظره و با ارزش از داخل مجموعه وسیعی از داد ه هامی باشد و فعالیتی است که اساساً با آمار و تحلیل دقیق داد هها منطبق است.
  3. داده کاوی فرآیند کشف رابطه ها، الگوها و روندهای جدید معنی داری است که به بررسی حجم وسیعی از اطلاعات ذخیره شده در انباره ای داده با فن اور یها. تشخیص الگو (مانند ریاضی و آمار ) می پردازد.

حلقه داده کاوی چیست؟

چهار قدم اصلی حلقه داده کاوی بصورت زیر است

  1. صورت مساله و مشکل تجاری را تعریف کنیم.
  2. از داده کاوی استفاده کنیم تا داده ها را به اطلاعات و دانش تبدیل کنیم.
  3. اقدامات لازم را در مورد اطلاعات کسب شده انجام دهیم.
  4. نتایج را اندازه گیری کنیم.

کلید موفقیت داده کاوی در آمیختن آن با فرآیند تجارت و کسب و کار است . این مراحل بسیار به هم وابسته هستند و نتایج هر مرحله مانند یک فرآیند تولید چند مرحله ای یک ورودی برای مرحله بعد است یعنی هر مرحله به نتیجه و خروجی مرحله قبل وابسته است.

نمونه توضیحات (فایل pdf) این پروژه را از اینجا دانلود کنید.

1,440,000 ریال – خرید
پسوند فایل
انتخاب دسته